FJAKA

State of Mind

Fjaka je dar. Fjaka je dio kulture i dio svakodnevice Dalmacije. Ona je bliska Mediteranu. Ona zahtijeva prepuštanje pa opuštanje. Ne voli frku. Ne voli nervozu, gužvu, stisku ni rokove. S njom težimo "ni za čim", "lebdimo" negdje između. Lako je voljeti fjaku.